Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuálna téma

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?

Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Spojme sa pre
deti!

Spojme sa pre deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

čo je nové

Aktuality

Pripravujeme

19. – 21. september

Výročná konferencia Európskej siete detských ombudsmanov na Islande

29. september

Stretnutie Právo dieťaťa na obidvoch rodičov

4. – 5. október

Konferencia venovaná problematike vyňatia dieťaťa

20. – 21. Október

Stretnutie detských parlamentov

7. – 8. november

Konferencia Príprava mladých dospelých na samostatnosť

15. – 16. november

Konferencia Prenatálne dieťa – vplyv raného detstva na vývin dieťaťa

Úrad komisára pre deti

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava

Tel.: +421 (0)2/ 32 19 16 91

Mobil: +421 (0) 950 439 342

Fax: +421 (0)2/32 19 16 99

Úrad komisára pre deti © 2022

Email

Sledujte nás

Cookies

Komisár pre deti © 2022