Aktuality

Komisár pre deti zorganizoval nadrezortné stretnutie

Komisár pre deti zorganizoval nadrezortné stretnutie

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval 4. apríla 2023 nadrezortné stretnutie s cieľom zintenzívniť spoluprácu pri ochrane práv detí. Na prvom spoločnom stretnutí si ukotvili základné ciele, oblasti spolupráce a dohodli si ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať...

SLOVENSKO UROBILO VÝZNAMNÝ KROK V OCHRANE PRÁV DETÍ

SLOVENSKO UROBILO VÝZNAMNÝ KROK V OCHRANE PRÁV DETÍ

Poslanci včera (30.3.2023) schválili novelu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po novom sa budú preskúmavať v doložke vybraných vplyvov a v analýze vplyvov...

Návšteva Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne

Návšteva Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne

Komisár pre deti Jozef Mikloško a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák spoločne navštívili Centrum pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne.  V zmysle Dohody o spolupráci uzavretej medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom...

Komisár pre deti zorganizoval pracovné stretnutie v Michalovciach

Komisár pre deti zorganizoval pracovné stretnutie v Michalovciach

Komisár pre deti Jozef Mikloško zvolal v piatok 2. decembra pracovné rokovanie v Michalovciach. Cieľom bolo riešenie situácie 45 detí, ktoré po zrútení schodiska v bytovom dome ostali od augusta 2022 umiestnené spolu s rodinami v priestoroch školskej jedálne. Koncom...