Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Haló, zobuďme sa – Aj chudobné deti majú právo na život

V ostatných dňoch sa v médiách a na sociálnych sieťach diskutuje o výrokoch sedemnásťročného chlapca, študenta Bratislavského gymnázia C. S. Lewis. Ako komisárka pre deti odsudzujem vyjadrenia, ktoré boli publikované ako jeho „vlastné“ slová, aj keď oceňujem, že sa...

Komisárka pre deti varuje:

Komisárka pre deti varuje:

Komisárka pre deti varuje: Ak je páchateľom trestnej činnosti mladistvý s ťažkou duševnou poruchou, musí mať v detenčnom ústave zabezpečené osobitné podmienky, zohľadňujúce jeho vek a potreby.   Komisárka pre deti Viera Tomanová sa 18. marca 2019 zúčastnila...

Keď sa zjednotia sily v prospech dobra. . .

Nádherný článok predvčerom priniesol časopis Najmama. Píše v ňom: Po tom, čo sa mamy a otcovia, ktorým zomreli deti v nemocniciach, obrátili na rôzne ministerstvá a prosili o pomoc aj detskú ombudsmanku či verejnú ochrankyňu práv, sa veci pohli a rokuje sa o zmene...

Žiaci základnej školy presadzujú vzácne myšlienky spolu s pedagógmi

Dňa 12. marca 2019 prišla Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, komisárka pre deti (komisárka), na návštevu „Rady detských ombudsmanov“ do  Základnej školy s materskou školou na ulici Maxima Gorkého v Trnave. „Triedni ombudsmani“, spolu s riaditeľkou školy, Ing. Beátou...

Príjemne strávené dopoludnie v základnej škole

Dňa 5. marca 2019 v dopoludňajších hodinách navštívila komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, Základnú školu s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave.  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Etela Hessová, dala priestor žiakom školy, ktorí...

V nadväznosti na zverejnené informácie o neprimeraných útokoch mladých dievčat z košických škôl, vo veci organizovaných bitiek medzi tínedžerkami založených na premyslenej stratégii, zdokumentovaných mobilnými zariadeniami zúčastnených, vydáva komisárka pre deti nasledovné komuniké:

V nadväznosti na zverejnené informácie o neprimeraných útokoch mladých dievčat z košických škôl, vo veci organizovaných bitiek medzi tínedžerkami založených na premyslenej stratégii, zdokumentovaných mobilnými zariadeniami zúčastnených, vydáva komisárka pre deti...