30. júna 202030. júna 2020
Článok

Vyjadrenie komisárky pre deti k pochybnostiam poslancov

Vyjadrenie komisárky pre deti k pochybnostiam poslancov vzneseným na poslaneckom prieskume   Ústavný a zákonný rámec kompetencií poslancov pri výkone poslaneckého prieskumu   Poslanci výboru NR SR majú na základe § 63a zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.  o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“)  právo vykonať poslanecký prieskum, aby...

30. júna 202030. júna 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny   Ohradzujem sa  voči pochybnostiam a nepravdivým informáciám, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Dnešným vystúpením poslanci preukázali, že poslanecký prieskum je len jeden z krokov vopred pripraveného scenára a aj...

11. júna 202011. júna 2020
Článok

Komisárka pre deti odsudzuje akékoľvek násilie na školách

Dňa 11.06.2020 sa z médií komisárka pre deti dozvedela o odsúdenia hodnom počine, ktorý sa stal v dopoludňajších hodinách v jednej zo základných škôl vo Vrútkach. Na bezbranné deti, zamestnancov školy a na policajta mal nožom zaútočiť páchateľ. Podľa mediálnych informácií si incident vyžiadal dvoch mŕtvych a päť zranených, medzi ktorými sú aj dve deti. Komisárka pre deti poverila zamestnancov...

1. júna 20201. júna 2020
Článok

Komisárka pozdravuje deti pri príležitosti ich sviatku

Jún je pre Komisárku pre deti jeden z najvýznamnejších dní v roku. Celý svet si práve v tento deň spomína na deti a oslavuje Medzinárodný deň detí. Pripravované aktivity sme tento rok museli v súvislosti s aktuálnou  situáciou obmedziť ale na deti sme nezabudli. Práve v tento deň nesmieme zabudnúť na : „Pre každé dieťa, všetky práva“  generálny sekretár OSN António Guterres...

18. mája 202018. mája 2020
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta nepravdivé obvinenia

Odmietam nepravdivé obvinenia, že som mala nahovárať rodičov, aby neplnili rozhodnutia súdov o striedavej starostlivosti, resp. o odovzdaní dieťaťa rodičovi, ktorému súd   upravil rozhodnutím stretávanie sa s dieťaťom. Pravda je taká, že po viacerých dopytoch rodičov (ktorým je dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti a ktorí sa obávali z opodstatnených dôvodov počas narastajúcich prípadov nákazy odovzdať dieťa do prostredia, ktoré...

5. mája 20205. mája 2020
Článok

Kauza Tomanová: Ako sa dá prekrútiť pravda alebo hon na čarodejnice

Z dôvodu ochrany dieťaťa a zachovania diskrétnosti o mnou riešených prípadoch som doteraz  nikdy nemedializovala príbehy jednotlivých osôb, ktoré sa na mňa obracajú a pôvodne som tak chcela urobiť aj v tomto prípade. Preto som na medializované výmysly nereagovala. Avšak so zreteľom na to, že príbeh vo videu bol zneužitý niektorými mimovládnymi organizáciami a preniesol sa až...

30. apríla 202030. apríla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti: „Je neprípustné biť deti“

Komisárka pre deti Viera Tomanová je znepokojená udalosťami, ktoré sa mali odohrať v pondelok 27. apríla 2020 v osade Stará Maša v Krompachoch, kde podľa viacerých médií malo v osade dôjsť k bitke detí zo strany policajta. Komisárka a zamestnanci Úradu komisára pre deti okamžite od dozvedenia sa o udalosti sa prípadom zaoberá v spolupráci s príslušnými orgánmi a aj  rozhovorom s deťmi na...

29. apríla 202029. apríla 2020
Článok

Stanovisko komisárky pre deti na výzvu Nadácie Zastavme korupciu

Komisárka pre deti zodpovedala všetky otázky, ktoré boli vznesené na zasadnutí parlamentného výboru. Zároveň v rámci svojej pôsobnosti nikdy neprekročila svoje zákonné kompetencie a ani nekonala v rozpore s etickými pravidlami. Viera Tomanová  rešpektuje činnosť neštátnych organizácií a aj ich kritické pripomienky k práci verejných, štátnych inštitúcií. Je to totiž prejav otvorenej demokracie či participácie,...

21. mája 201921. mája 2019
Článok

Tlačový výstup z konferencie „Najlepší záujem dieťaťa“, ktorá sa konala v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

V detskom veku vzniká  takmer 50 %  budúcich duševných porúch u dospelých. Preto je veľmi dôležitá prevencia  na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni. Základom zdravého vývinu dieťaťa je povinnosť každého dospelého človeka pristupovať k výchove a postoju k samotnému dieťaťa veľmi citlivo, a obzvlášť v čase, keď sú ich istoty silne narúšané – v čase rozpadu istoty, ktorú dieťaťu archetypálne tvorí...

15. marca 201915. marca 2019
Článok

Keď sa zjednotia sily v prospech dobra. . .

Nádherný článok predvčerom priniesol časopis Najmama. Píše v ňom: Po tom, čo sa mamy a otcovia, ktorým zomreli deti v nemocniciach, obrátili na rôzne ministerstvá a prosili o pomoc aj detskú ombudsmanku či verejnú ochrankyňu práv, sa veci pohli a rokuje sa o zmene legislatívy… https://najmama.aktuality.sk/clanok/275632/rodicia-ktori-prisli-o-deti-to-dokazali-novelizaciou-zakonov-chcu-predchadzat-umrtiam/ Takže ak som v nedeľu písala v liste Ministerstvu Českej republiky pochvalne...

14. marca 201914. marca 2019
Článok

Žiaci základnej školy presadzujú vzácne myšlienky spolu s pedagógmi

Dňa 12. marca 2019 prišla Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, komisárka pre deti (komisárka), na návštevu „Rady detských ombudsmanov“ do  Základnej školy s materskou školou na ulici Maxima Gorkého v Trnave. „Triedni ombudsmani“, spolu s riaditeľkou školy, Ing. Beátou Krajčovičovou a učiteľkou PaedDr. Ivonou Kubovou privítali komisárku  s úsmevom a kyticou kvetou. Komisárka ocenila myšlienku zriadenia triednych „ombudsmanov“ a „Rady...

14. marca 201914. marca 2019
Článok

Príjemne strávené dopoludnie v základnej škole

Dňa 5. marca 2019 v dopoludňajších hodinách navštívila komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, Základnú školu s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave.  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Etela Hessová, dala priestor žiakom školy, ktorí prejavili záujem sa s komisárkou pre deti (KPD) stretnúť. Zo strany  KPD boli podané informácie o: Dohovore...

26. februára 201926. februára 2019
Článok

Medzinárodná konferencia v Aténach pri príležitosti 20. výročia pôsobenia gréckeho verejného ochrancu práv

Zástupca komisára pre deti sa v termíne od 20.02.2019 do 22.02.2019  zúčastnil na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 20. výročia pôsobenia gréckeho verejného ochrancu práv. Nosnými témami konferencie boli aktuálne výzvy s ktorými sa verejný ochrancovia práv a inštitúcie na ochranu práv deti stretávajú. Témy boli zamerané na proces integrácie migrantov a utečencov, sociálnu kohéziu ako aj na práva a slobody...

20. februára 201920. februára 2019
Článok

Návšteva komisárky pre deti v Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva

Komisárka pre deti mala 12. februára stretnutie so študentami druhých ročníkov na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva so sídlom  na Sklenárovej ulici 7 v Bratislave. Mladí ľudia boli zo strany komisárky informovaní o Dohovore o právach dieťaťa a súvisiacich opčných protokoloch, o kompetenciách komisára pre deti a o zastávaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Následne sa rozprúdila diskusia a študenti sa pýtali na odhaľovanie...

  • 1
  • 2