28. januára 202228. januára 2022
Článok

Viera Tomanová apeluje: Nevťahujte deti do kampane na obhajobu spojenú s umiestnením vojenského materiálu

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyjadruje znepokojenie nad krajne nevhodnou kampaňou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zameranej na podporu kontroverznej Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Kampaň s názvom „AJ DETI TO UŽ VEDIA. 10 FAKTOV O DCA“ je zverejnená na oficiálnom facebook-ovom profile...

20. januára 202220. januára 2022
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová odsudzuje navádzanie detí na nepriateľské postoje

Komisárka pre deti ostro odsudzuje „vychovávateľské praktiky“ vychovávateľky základnej školy v Martine I. M., ktoré spočívajú vo vyvolávaní strachu v deťoch pred nakazením „škaredou chorobou“ (rozumej COVID-19) a v navádzaní detí na nepriateľské postoje k osobám, ktoré nenosia ochranné štíty a ochranné rukavice a na brutálne zakročenie voči nim, ktoré sú uvedené v rozprávke „Ako...

7. januára 20227. januára 2022
Článok

Komisárka pre deti žiada náležité preskúmanie šikany 11-ročnej školáčky

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa vyhradzuje proti medializovanému prístupu polície pri vyšetrovaní veci napadnutia 11-ročnej maloletej školáčky v Miloslavove skupinou maloletých útočníkov. Komisárka pre deti požiadala generálneho prokurátora, aby nad prípadom zabezpečil osobitný prokurátorský dozor. Viera Tomanová upozorňuje, že nejde o ojedinelý prístup šikany medzi maloletými deťmi. Podľa zistení Úradu komisára pre deti je...

7. októbra 20217. októbra 2021
Článok

Upozornenie rodičov v súvislosti s očkovaním maloletých detí

V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-1 číslo: Z078870-2021 upozorňuje komisárka pre deti rodičov, že testovanie vakcín proti ochoreniu Cocid-19, dostupných v Slovenskej republike, je t. č. v štádiu experimentu; početné prípady nakazenia chorobou Covid-19 (variant delta) osôb po zaočkovaní vyvolávajú oprávnené pochybnosti, či zaočkovaná...

17. augusta 202117. augusta 2021
Článok

Komisárka pre deti je zronená z tragédie v detskom tábore

Komisárka pre deti Viera Tomanová je zronená z  tragédie v detskom letnom tábore v obci Turček. Rodine 7-ročného chlapca, ktorý dnes v noci v tábore zahynul, vyjadruje úprimnú sústrasť a deťom, ktoré utrpeli zranenie, želá skoré uzdravenie. Komisárka zároveň s poľutovaním konštatuje, že viaceré detské tábory  sú nedostatočne vybavené z hľadiska bezpečnosti detí. Opätovne sa obracia na zodpovedné osoby, aby v detských...

22. júla 202122. júla 2021
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k problémom duševného zdravia detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta riešenie problémov spojených s duševným zdravím detí, ktoré podporila pani prezidentka Zuzana  Čaputová a  minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Komisárka pre deti upozorňuje na rastúci počet psychiatrických porúch detí už štyri roky. Naposledy podrobne opísala enormný nárast detí s duševnými poruchami (obzvlášť v dobe pandemických opatrení) a na nedostatočné zabezpečenie ich liečenia v Správe o činnosti...

15. júna 202115. júna 2021
Článok

TÝKA SA NÁS TO! Zastavme násilie na deťoch

Ctení návštevníci našej webovej stránky, sprístupňujeme Vám príspevky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch s názvom: „TÝKA SA NÁS TO!“ V nej Vám priblížime niekoľko aktuálnych tém a tiež to, ako každý jeden z nás svojim postojom, ale aj tým čo toleruje a netoleruje môže zmeniť život dieťaťu. Príspevky nájdete na FB...

15. júna 202115. júna 2021
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k spôsobu kampane za očkovanie maloletých detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová   vo všeobecnosti nespochybňuje očkovanie detí a aj  v minulosti sa vždy zasadzovala za očkovanie vakcínami, ktoré boli dostatočne klinicky  odskúšané a bola  preukázaná ich bezpečnosť. Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Na očkovanie maloletého dieťaťa sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Prestali testovať žiakov

Komisárka  pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým vláda upustila od  podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa.. Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného...

8. apríla 20218. apríla 2021
Článok

Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020

Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a...

27. februára 202127. februára 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu Reformy súdnej mapy

Vítam, že jednou zo špecializovaných agend je rodinnoprávna agenda, ktorá bola dlhé roky podceňovaná, hoci podľa mojich poznatkov je rodinnoprávna agenda jednou z nosných agend na súdoch Nová súdna mapa je však poznačená viacerými prístupmi „od zeleného stola“, čo by po jej zavedení v predloženej podobe znamenalo značné problémy v justičnej praxi, ale aj riziko nespravodlivých rozhodnutí v dôsledku...

20. augusta 202020. augusta 2020
Článok

Otázky k napĺňaniu odporúčaní odborníkov pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zo zdravotným znevýhodnením)

Rodina mladého muža so zdravotným znevýhodnením požiadala komisárku pre deti o posúdenie, či prístup základnej školy počas vzdelávania ich syna bol dostatočne odborný, či škola neopomenula spoluprácu s rodinou, prípadne s inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní maloletého. Či nemala škola iniciovať odporúčania pre rodičov v oblasti zmeny typu školy. Rodičia zabezpečovali pre syna návštevu odborníkov a lekárov špecialistov, vzhľadom na...

30. júla 202030. júla 2020
Článok

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, Rady rodičovských združení, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí, niektorých rodičov detí:   Vrátiť 15 akútnych lôžok z počtu 30 vo FNsP Reymana v Prešove pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania z dôvodu COVID-19....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Deti majú právo na ochranu duševného zdravia

Dňa 15. júla 2020 zorganizovala komisárka pre deti Viera Tomanová dlhodobo plánovaný okrúhly stôl  na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí a niektorých rodičov detí. Stretnutia sa zúčastnili poverení odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Vyhlásenie Úradu komisárky pre deti k výrokom poslancov Národnej rady

Odmietame tvrdenie poslanca Petra Polláka, Vladimíry Marcinkovej a Jána Heráka  a ďalších členov poslaneckého prieskumu,  ktoré zaznelo v ich vystúpeniach v pléne Národnej rady SR dňa 14.a 15.  júla 2020 k návrhu novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Jedinou pravdou v ich vystúpeniach bolo, že poslancom na poslaneckom prieskume odmietol Úrad komisára pre deti...

13. júla 202013. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k riešeniu problémov spojených s duševným zdravím

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR zameranú na riešenie problémov duševného zdravia. Zároveň dáva do pozornosti nevyhnutnosť osobitne sa venovať problémom pedopsychiatrie, na ktoré opakovane upozorňuje už tretí rok, naposledy v februári 2020. Na problémy duševného zdravia detí opakovane upozorňuje  komisárka pre deti aj v každoročných správach o svojej činnosti. V Správe o činnosti komisárky...

9. júla 20209. júla 2020
Článok

Stanovisko Úradu komisára pre deti k návrhu poslancov Vladimíry Marcinkovej a Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady SR v rámci prebiehajúceho poslaneckého prieskumu, ktorý ešte nebol ukončený, nedočkavo predložili novelizáciu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Predmetom novelizácie  zákona je doplnenie o ďalšie dôvody odvolania komisárov, ktorými mali byť porušovanie novelizovaného zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež konanie komisára spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý...

2. júla 20202. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k spôsobu odovzdávania maloletého dieťaťa rodičovi

Podľa mojich informácií v nočných hodinách bolo hrubým spôsobom realizované odovzdávanie maloletého dieťaťa z krízového centra v Brne rodičovi žijúcemu na Slovensku. Bez snahy bagatelizovať autoritu súdnych rozhodnutí považujem odovzdávanie dieťaťa v nočných hodinách a za sprievodu policajtov za krajne nevhodný a pre maloleté dieťa traumatizujúci zážitok. Aj podľa názoru pedopsychiatra, dlhoročného odborníka a súdneho...

16. júna 202016. júna 2020
Článok

Reakcia komisárky pre deti na články Plus 7 dní

Redakcia Plus 7 dní ostatným svojím vydaním ukázala, ako sa príkre senzácie, neoverené fakty a cielená demagógia stali základným nástrojom jej zvráteného pohľadu na nezávislosť a profesionalitu novinárov a celého mediálneho trhu. Ak by sa snaživá pani redaktorka riadila aspoň základmi profesionálnej práce, zistila by si, že napríklad finančné prostriedky úradu nie sú určené na...