Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

OZNÁMENIE KOMISÁRKY PRE DETI

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila na rokovanie Národnej rady SR Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2021. Správa obsahuje najmä zistenia o negatívnych vplyvoch pandnemických opatrení na deti ako aj množstvo systémových návrhov prostriedkov nápravy,...

Komisárka pre deti žiada verejné ospravedlnenie

Na stránke   denníka SME s názvom „Kandidátka na detskú komisárku Vargová: Je dôležité, aké podmienky vytvárame deťom vo výkone trestu“ zverejnenom dňa 8. 2. 2022 a v diskusnej relácii „Rozhovory ZKH“ „Kandidátka na detskú ombudsmanku Vargová: Výroky Hatrákovej...