Návšteva Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Návšteva Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD.  dňa 14. augusta 2019 navštívila Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Obsahom rokovania s rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave prof. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD. bolo zriaďovanie osobitných miestností, v...
RTVS podporí agendu práv detí

RTVS podporí agendu práv detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na dnešnom rokovaní  dohodli na spolupráci v oblasti práv detí. RTVS bude hlavným mediálnym partnerom aktivít venovaných 30. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, vrátane dvoch...