15. augusta 201915. augusta 2019
Článok

Návšteva Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD.  dňa 14. augusta 2019 navštívila Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Obsahom rokovania s rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave prof. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD. bolo zriaďovanie osobitných miestností, v ktorých orgány činné v trestnom konaní vypočúvajú deti. Jedna takáto miestnosť je zariadená priamo v budove Akadémie Policajného zboru a slúži predovšetkým na didaktické...

15. mája 201915. mája 2019
Článok

RTVS podporí agendu práv detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na dnešnom rokovaní  dohodli na spolupráci v oblasti práv detí. RTVS bude hlavným mediálnym partnerom aktivít venovaných 30. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, vrátane dvoch medzinárodných konferencií venovaných tejto téme. Zároveň sa v rámci vysielania pre deti zameria aj na zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa. Obaja...

3. mája 20193. mája 2019
Článok

Komisárka pre deti apeluje na uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Komisárka pre deti Viera Tomanová apeluje na kompetentné orgány, aby uplatňovali najlepší záujem dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na konferencii „Inklúzia a integrácia v školách“ dňa 29. apríla 2019 v Trnave zameranej na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kontexte inklúzie a integrácie zdôraznila Viera Tomanová nevyhnutnosť zamestnávania asistentov učiteľa pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Na...

21. apríla 201921. apríla 2019
Článok

Komisárka protestuje proti diskriminácii znevýhodnených detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová podporuje petíciu 1600 rodičov detí proti zrušeniu materskej školy na ulici S. Tomášika v meste Spišská Nová Ves. Prešetrením dostupných informácií komisárka pre deti zistila, že  táto materská škola je výsostne špecifická a potrebná, pretože  formou inkluzívnej predškolskej prípravy umožňuje deťom so zdravotným znevýhodnením, deťom s diagnostikovaným autizmom, prípadne poruchami...

11. apríla 201911. apríla 2019
Článok

Reakcia Úradu komisára pre deti k článku „Bitka o deti“ uverejnenému v týždenníku Šarm

Komisárka pre deti Viera Tomanová nikdy deti nerozdeľuje, a tak tomu je aj v medializovanom prípade Waltera Kreutza, ktorý sa súdi o synov; deti rozdelili ich vlastní rodičia. Preto striktne odmietame tvrdenia uverejnené v článku „Bitka o deti“ (medzičasom premenovaný na „ROZVODOVÉ peklo Gabiky Škrabákovej Kreutz. Herečka priznáva: Syn ma odmieta“) zo dňa 9. apríla...

16. septembra 201623. mája 2017
Článok

Stanovisko Komisárky V. Tomanovej ku kauze možného zneužívania maloletých v resocializačnom zariadení

Dňa 6. 9. 2016 sa na Úrad komisára pre deti obrátila s podnetom matka maloletej dievčiny vo veci pohlavného zneužívania jej dcéry terapeutom v resocializačnom zariadení „Čistý deň“. Z uvedeného dôvodu požiadala, aby Komisárka pre deti zariadila, nech sa jej dcéra nezúčastní spoločného zájazdu tejto neziskovej organizácie do Chorvátska, kde by s ňou išiel i...