28. januára 202228. januára 2022
Článok

Viera Tomanová apeluje: Nevťahujte deti do kampane na obhajobu spojenú s umiestnením vojenského materiálu

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyjadruje znepokojenie nad krajne nevhodnou kampaňou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zameranej na podporu kontroverznej Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Kampaň s názvom „AJ DETI TO UŽ VEDIA. 10 FAKTOV O DCA“ je zverejnená na oficiálnom facebook-ovom profile...

20. januára 202220. januára 2022
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová odsudzuje navádzanie detí na nepriateľské postoje

Komisárka pre deti ostro odsudzuje „vychovávateľské praktiky“ vychovávateľky základnej školy v Martine I. M., ktoré spočívajú vo vyvolávaní strachu v deťoch pred nakazením „škaredou chorobou“ (rozumej COVID-19) a v navádzaní detí na nepriateľské postoje k osobám, ktoré nenosia ochranné štíty a ochranné rukavice a na brutálne zakročenie voči nim, ktoré sú uvedené v rozprávke „Ako...

7. januára 20227. januára 2022
Článok

Komisárka pre deti žiada náležité preskúmanie šikany 11-ročnej školáčky

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa vyhradzuje proti medializovanému prístupu polície pri vyšetrovaní veci napadnutia 11-ročnej maloletej školáčky v Miloslavove skupinou maloletých útočníkov. Komisárka pre deti požiadala generálneho prokurátora, aby nad prípadom zabezpečil osobitný prokurátorský dozor. Viera Tomanová upozorňuje, že nejde o ojedinelý prístup šikany medzi maloletými deťmi. Podľa zistení Úradu komisára pre deti je...

23. novembra 202123. novembra 2021
Článok

Komisárka pre deti predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) dňa 3. novembra 2021  Mimoriadnu správu komisárky pre deti a požiadala predsedu NR SR  o jej prerokovanie na najbližšej schôdzi pléna  NR SR. Toto oprávnenie jej vyplýva zo zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Obsahom mimoriadnej správy sú upozornenia na závažné...

7. októbra 20217. októbra 2021
Článok

Upozornenie rodičov v súvislosti s očkovaním maloletých detí

V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-1 číslo: Z078870-2021 upozorňuje komisárka pre deti rodičov, že testovanie vakcín proti ochoreniu Cocid-19, dostupných v Slovenskej republike, je t. č. v štádiu experimentu; početné prípady nakazenia chorobou Covid-19 (variant delta) osôb po zaočkovaní vyvolávajú oprávnené pochybnosti, či zaočkovaná...

29. septembra 202129. septembra 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Snahu o právnu úpravu statusu profesionálnych náhradných rodičov (ďalej len „profesionálny rodič“) možno len privítať. Avšak vykonávanie prác profesionálnym rodičom v režime pracovného pomeru považujeme za nevhodný model. Zdá sa, že predkladateľ opomenul základné atribúty pracovného pomeru a systému pracovného práva, ktoré vykazuje určité neopomenuteľné znaky. Určujúcim atribútom pracovného pomeru je vykonávanie závislej práce, tak, ako to určuje...

8. septembra 20218. septembra 2021
Článok

ENYA Fórum 2021

Komisárka sa stretla s Nikolou Legerskou z Ružomberka, ktorá reprezentovala Slovenskú republiku spolu so Sárou Tisovskou z Bratislavy na ENYA Fóre 2021 „Let´s Talk Young, hovorme o vplyve COVID-19 na práva detí“ organizovanom Európskou sieťou detských ombudsmanov /ENOC/ a Európskou sieťou mladých poradcov /ENYA/. Sme radi, že Nikola Legerská bude zastupovať deti a mládež zo Slovenska aj...

17. augusta 202117. augusta 2021
Článok

Komisárka pre deti je zronená z tragédie v detskom tábore

Komisárka pre deti Viera Tomanová je zronená z  tragédie v detskom letnom tábore v obci Turček. Rodine 7-ročného chlapca, ktorý dnes v noci v tábore zahynul, vyjadruje úprimnú sústrasť a deťom, ktoré utrpeli zranenie, želá skoré uzdravenie. Komisárka zároveň s poľutovaním konštatuje, že viaceré detské tábory  sú nedostatočne vybavené z hľadiska bezpečnosti detí. Opätovne sa obracia na zodpovedné osoby, aby v detských...

22. júla 202122. júla 2021
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k problémom duševného zdravia detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta riešenie problémov spojených s duševným zdravím detí, ktoré podporila pani prezidentka Zuzana  Čaputová a  minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Komisárka pre deti upozorňuje na rastúci počet psychiatrických porúch detí už štyri roky. Naposledy podrobne opísala enormný nárast detí s duševnými poruchami (obzvlášť v dobe pandemických opatrení) a na nedostatočné zabezpečenie ich liečenia v Správe o činnosti...

15. júna 202115. júna 2021
Článok

TÝKA SA NÁS TO! Zastavme násilie na deťoch

Ctení návštevníci našej webovej stránky, sprístupňujeme Vám príspevky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch s názvom: „TÝKA SA NÁS TO!“ V nej Vám priblížime niekoľko aktuálnych tém a tiež to, ako každý jeden z nás svojim postojom, ale aj tým čo toleruje a netoleruje môže zmeniť život dieťaťu. Príspevky nájdete na FB...

15. júna 202115. júna 2021
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k spôsobu kampane za očkovanie maloletých detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová   vo všeobecnosti nespochybňuje očkovanie detí a aj  v minulosti sa vždy zasadzovala za očkovanie vakcínami, ktoré boli dostatočne klinicky  odskúšané a bola  preukázaná ich bezpečnosť. Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Na očkovanie maloletého dieťaťa sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Prestali testovať žiakov

Komisárka  pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým vláda upustila od  podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa.. Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k podmieňovaniu prezenčnej školskej dochádzky preukázaním negatívneho testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2

I. K podmieňovaniu prezenčnej školskej dochádzky preukázaním negatívneho testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2 1. Pri posudzovaní oprávnenosti vylúčiť žiaka z prezenčného vyučovania v škole treba vychádzať z garancií, ktoré každému dieťaťu poskytuje systém medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, z ústavy, ústavných zákonov, zákonov a ostatných...

21. apríla 202121. apríla 2021
Článok

Každému dieťaťu patrí dotovaný obed

Komisárka pre deti zastáva názor, že dotované obedy pre žiakov v materských školách a základných školách majú mať všetky deti bez zreteľa  na príjmy rodičov, a to z nasledovných dôvodov: Názor vychádza z princípu rovnakého prístupu ku každému dieťaťu a nediskriminácie dieťaťa. Každé dieťa má mať zabezpečený prístup k zdravému školskému stravovaniu. Obed „zadarmo“ podnecuje každé dieťa zjesť aspoň raz denne jedno...

8. apríla 20218. apríla 2021
Článok

Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020

Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a...

31. marca 202131. marca 2021
Článok

S detským psychiatrom o deťoch i výchove v pandémii: Dieťa potrebuje veriť, že rodič je tu pre neho aj vtedy, keď neposlúcha

[29.03.2021; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Martina Smatanová;Najmama.sk] Seriálový článok Zdroj: Profimedia Ťažká doba pandémie prináša aj pozitívne stránky. Zásluhou nej – s prekvapením – rodičia lepšie spoznávajú dieťa, ale aj dieťa spoznáva lepšie svojich rodičov, hovorí uznávaný odborník. To, čo sa najskôr zdalo, že možno potrvá len chvíľu, dnes už vyzerá na dlhodobý boj. Okrem fyzického zdravia ohrozil koronavírus...

31. marca 202131. marca 2021
Článok

Zavreté školy nás môžu stáť oveľa viac ako celá kríza

Tomáš Hellebrandt Náklady zatvorených škôl sa budú kopiť najmä v budúcnosti. Či si ich vieme dovoliť, sme sa mali pýtať už včera.   Autor je analytik Útvaru hodnoty za peniaze, názory prezentované v tomto článku sú súkromné názory autora   Medzi prvou a druhou vlnou pandémie je možné pozorovať zmenu prístupu vlád vyspelých krajín k zatváraniu škôl. Na jar...

27. februára 202127. februára 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu Reformy súdnej mapy

Vítam, že jednou zo špecializovaných agend je rodinnoprávna agenda, ktorá bola dlhé roky podceňovaná, hoci podľa mojich poznatkov je rodinnoprávna agenda jednou z nosných agend na súdoch Nová súdna mapa je však poznačená viacerými prístupmi „od zeleného stola“, čo by po jej zavedení v predloženej podobe znamenalo značné problémy v justičnej praxi, ale aj riziko nespravodlivých rozhodnutí v dôsledku...

1. februára 20211. februára 2021
Článok

Otvorená výzva na urýchlené otvorenie škôl a školských zariadení

Vážený pán minister,   opätovne sa obraciam na Vás s požiadavkou o urýchlené otvorenie škôl a obnovenie školského vyučovania prezenčnou dennou formou štúdia a rovnako otvorenie školských zariadení.   Už v prvej dekáde decembra som Vám tlmočila závery okrúhleho stola, zameraného na zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre deti počas pandémie COVID 19. Stretnutia  sa zúčastnili odborníci  Slovenského národného strediska pre...