19. októbra 202019. októbra 2020
Článok

Deti nepatria na hromadné protestné akcie

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa obracia na rodičov, aby  v záujme ochrany života a zdravia detí  zabránili maloletým deťom zúčastňovať sa na hromadných akciách, na ktorých hrozí riziko poškodenia života a zdravia detí vrátane následkov z možných traumatických zážitkov.  Viera Tomanová sa zároveň obrátila na prezidenta Policajného zboru SR, aby prešetril primeranosť policajného zásahu na protestnej akcii...

20. augusta 202020. augusta 2020
Článok

Otázky k napĺňaniu odporúčaní odborníkov pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zo zdravotným znevýhodnením)

Rodina mladého muža so zdravotným znevýhodnením požiadala komisárku pre deti o posúdenie, či prístup základnej školy počas vzdelávania ich syna bol dostatočne odborný, či škola neopomenula spoluprácu s rodinou, prípadne s inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní maloletého. Či nemala škola iniciovať odporúčania pre rodičov v oblasti zmeny typu školy. Rodičia zabezpečovali pre syna návštevu odborníkov a lekárov špecialistov, vzhľadom na...

30. júla 202030. júla 2020
Článok

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, Rady rodičovských združení, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí, niektorých rodičov detí:   Vrátiť 15 akútnych lôžok z počtu 30 vo FNsP Reymana v Prešove pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania z dôvodu COVID-19....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Deti majú právo na ochranu duševného zdravia

Dňa 15. júla 2020 zorganizovala komisárka pre deti Viera Tomanová dlhodobo plánovaný okrúhly stôl  na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí a niektorých rodičov detí. Stretnutia sa zúčastnili poverení odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Vyhlásenie Úradu komisárky pre deti k výrokom poslancov Národnej rady

Odmietame tvrdenie poslanca Petra Polláka, Vladimíry Marcinkovej a Jána Heráka  a ďalších členov poslaneckého prieskumu,  ktoré zaznelo v ich vystúpeniach v pléne Národnej rady SR dňa 14.a 15.  júla 2020 k návrhu novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Jedinou pravdou v ich vystúpeniach bolo, že poslancom na poslaneckom prieskume odmietol Úrad komisára pre deti...

13. júla 202013. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k riešeniu problémov spojených s duševným zdravím

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR zameranú na riešenie problémov duševného zdravia. Zároveň dáva do pozornosti nevyhnutnosť osobitne sa venovať problémom pedopsychiatrie, na ktoré opakovane upozorňuje už tretí rok, naposledy v februári 2020. Na problémy duševného zdravia detí opakovane upozorňuje  komisárka pre deti aj v každoročných správach o svojej činnosti. V Správe o činnosti komisárky...

9. júla 20209. júla 2020
Článok

Stanovisko Úradu komisára pre deti k návrhu poslancov Vladimíry Marcinkovej a Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady SR v rámci prebiehajúceho poslaneckého prieskumu, ktorý ešte nebol ukončený, nedočkavo predložili novelizáciu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Predmetom novelizácie  zákona je doplnenie o ďalšie dôvody odvolania komisárov, ktorými mali byť porušovanie novelizovaného zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež konanie komisára spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý...

2. júla 20202. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k spôsobu odovzdávania maloletého dieťaťa rodičovi

Podľa mojich informácií v nočných hodinách bolo hrubým spôsobom realizované odovzdávanie maloletého dieťaťa z krízového centra v Brne rodičovi žijúcemu na Slovensku. Bez snahy bagatelizovať autoritu súdnych rozhodnutí považujem odovzdávanie dieťaťa v nočných hodinách a za sprievodu policajtov za krajne nevhodný a pre maloleté dieťa traumatizujúci zážitok. Aj podľa názoru pedopsychiatra, dlhoročného odborníka a súdneho...

30. júna 202030. júna 2020
Článok

Vyjadrenie komisárky pre deti k pochybnostiam poslancov

Vyjadrenie komisárky pre deti k pochybnostiam poslancov vzneseným na poslaneckom prieskume   Ústavný a zákonný rámec kompetencií poslancov pri výkone poslaneckého prieskumu   Poslanci výboru NR SR majú na základe § 63a zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.  o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“)  právo vykonať poslanecký prieskum, aby...

30. júna 202030. júna 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny   Ohradzujem sa  voči pochybnostiam a nepravdivým informáciám, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Dnešným vystúpením poslanci preukázali, že poslanecký prieskum je len jeden z krokov vopred pripraveného scenára a aj...

16. júna 202016. júna 2020
Článok

Reakcia komisárky pre deti na články Plus 7 dní

Redakcia Plus 7 dní ostatným svojím vydaním ukázala, ako sa príkre senzácie, neoverené fakty a cielená demagógia stali základným nástrojom jej zvráteného pohľadu na nezávislosť a profesionalitu novinárov a celého mediálneho trhu. Ak by sa snaživá pani redaktorka riadila aspoň základmi profesionálnej práce, zistila by si, že napríklad finančné prostriedky úradu nie sú určené na...

12. júna 202012. júna 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k incidentu v základnej škole vo Vrútkach

Som  hlboko otrasená z udalostí, ktoré sa včera odohrali pred očami detí v základnej škole vo  Vrútkach. V nadväznosti na moje včerajšie vyhlásenie opätovne vyslovujem pozostalým úprimnú sústrasť a zraneným deťom a učiteľom želám skoré uzdravenie. Považujem však za potrebné  upozorniť na to, že incident má širšie spoločenské súvislosti. Aj napriek tomu, že sa nemôžem zodpovedne vyjadriť k štruktúre psychiky páchateľa,...

11. júna 202011. júna 2020
Článok

Komisárka pre deti odsudzuje akékoľvek násilie na školách

Dňa 11.06.2020 sa z médií komisárka pre deti dozvedela o odsúdenia hodnom počine, ktorý sa stal v dopoludňajších hodinách v jednej zo základných škôl vo Vrútkach. Na bezbranné deti, zamestnancov školy a na policajta mal nožom zaútočiť páchateľ. Podľa mediálnych informácií si incident vyžiadal dvoch mŕtvych a päť zranených, medzi ktorými sú aj dve deti. Komisárka pre deti poverila zamestnancov...

2. júna 20209. júla 2020
Článok

Vyhlásenie Úradu komisára pre deti k poslaneckému prieskumu

Opakovane uvádzame, že  komisárka pre deti Viera Tomanová sa nebráni poslaneckému prieskumu, či akejkoľvek kvalifikovanej kontrole. Poslanci Národnej rady SR navštívili v rámci pokračovania poslaneckého prieskumu 1. júna 2020 Úrad komisára pre deti. So zreteľom na to, že komisárka je hospitalizovaná a nikto zo zamestnancov nepodlieha kontrolnej právomoci výboru NR SR a nemá splnomocnenie na takéto rokovania, ...

1. júna 20201. júna 2020
Článok

Komisárka pozdravuje deti pri príležitosti ich sviatku

Jún je pre Komisárku pre deti jeden z najvýznamnejších dní v roku. Celý svet si práve v tento deň spomína na deti a oslavuje Medzinárodný deň detí. Pripravované aktivity sme tento rok museli v súvislosti s aktuálnou  situáciou obmedziť ale na deti sme nezabudli. Práve v tento deň nesmieme zabudnúť na : „Pre každé dieťa, všetky práva“  generálny sekretár OSN António Guterres...

30. mája 202030. mája 2020
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky a Ústredný krízový štáb

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva bezodkladne prijali opatrenia, ktoré odstránia prekážky styku detí s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v zahraničí, tak, aby stretávanie s deťmi neohrozovalo stratu ich zamestnania. Komisárka pre deti sa na požiadanie rodičov detí dnes stretla na...

29. mája 202029. mája 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k poslaneckému prieskumu

Úrad komisárky pre deti sa ohradzuje voči tvrdeniam, na základe ktorých by nemala byť zo strany úradu dodržiavaná hospodárnosť a že údajne malo dôjsť k porušeniu zákonných povinností pri nakladaní s verejnými financiami. Úrad v minulom roku podstúpil prierezovú kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR a národní kontrolóri nezistili žiadne nedostatky významného charakteru.

27. mája 202027. mája 2020
Článok

Návšteva poslaneckého prieskumu na Úrade komisára pre deti

Úrad komisára pre deti v stredu 27. 5. 2020 navštívili poslanci NR SR v rámci poslaneckého prieskumu. Počas návštevy sa oboznámili s prácou úradu. Taktiež sa zaujímali o zamestnancov a oboznamovali sa s ich profesionalitou a ich náplňou práce. Komisárka pre deti víta záujem poslancov a verí,  že vzájomná spolupráca  môže prispieť k ochrane práv detí.

18. mája 202018. mája 2020
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta nepravdivé obvinenia

Odmietam nepravdivé obvinenia, že som mala nahovárať rodičov, aby neplnili rozhodnutia súdov o striedavej starostlivosti, resp. o odovzdaní dieťaťa rodičovi, ktorému súd   upravil rozhodnutím stretávanie sa s dieťaťom. Pravda je taká, že po viacerých dopytoch rodičov (ktorým je dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti a ktorí sa obávali z opodstatnených dôvodov počas narastajúcich prípadov nákazy odovzdať dieťa do prostredia, ktoré...

5. mája 20205. mája 2020
Článok

Kauza Tomanová: Ako sa dá prekrútiť pravda alebo hon na čarodejnice

Z dôvodu ochrany dieťaťa a zachovania diskrétnosti o mnou riešených prípadoch som doteraz  nikdy nemedializovala príbehy jednotlivých osôb, ktoré sa na mňa obracajú a pôvodne som tak chcela urobiť aj v tomto prípade. Preto som na medializované výmysly nereagovala. Avšak so zreteľom na to, že príbeh vo videu bol zneužitý niektorými mimovládnymi organizáciami a preniesol sa až...