12. marca 201623. mája 2017
Článok

Pomoc vo veci malej Maxine

Zástupcovia občianskeho združenia Deti patria rodičom (Children belong to their parents) sa obrátili na Komisárku pre deti so žiadosťou o pomoc vo veci malej Maxine. Pani Komisárka sa v danej veci obrátila na Detskú ombudsmanku v Nórsku a požiadala ju o osobnú angažovanosť v záujme dieťaťa. Aj vďaka tomu sa malá Maxine dostane do svojej...

9. marca 20169. marca 2016
Článok

Stretnutie so SNSĽP

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Mgr. Marianom Mesárošom, výkonným riaditeľom Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

25. februára 201623. mája 2017
Článok

Stretnutie s Policajným prezidentom

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Gen. PaedDr. Tiborom Gašparom. Spoločne rokovali o budúcej spolupráci.