AKTUALIZOVANÉ 16.3.2020

OZNAMUJEME

naším klientom, že  v nadväznosti na oznámenie zo dňa 13 marca 2020

z dôvodu ochrany verejného zdravia a zamedzenia ohrozenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV- 2 nariadila komisárka pre deti počnúc od 16. marca 2020 až do odvolania úradné hodiny pre telefonické  a písomné vybavovanie podnetov a iných záležitostí klientov v čase

od  10:00 do 13:00 hod.

Osobné návštevy z dôvodu ochrany zdravia nebudeme prijímať. Aj naďalej však bude fungovať nepretržitá telefonická linka  +421 950 439 342, na ktorú sa môžete s dôverou obrátiť.

 16. marca 2020

 

Pôvodný text

Oznamujeme všetkým klientom, že z dôvodu ochrany verejného zdravia a zamedzenia ohrozenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 nariadila    komisárka pre deti  špeciálny režim fungovania Úradu komisára pre deti a styku s klientom:

  • Žiadame klientov, aby nenavštevovali osobne Úrad komisára pre deti.
  • Žiadame klientov, ak je to nevyhnutné a vec neznesie odklad, aby sa s dôverou  obrátili so svojimi podnetmi na ochranu práv dieťaťa a tieto nám posielali písomne prostredníctvom Slovenskej pošty alebo e-mailom na adresu: info@komisarpredeti.sk
  • Aj naďalej funguje nepretržitá informačná telefonická linka: +421 950 439 342. Prosím, bez váhania ju v prípade potreby použite.
  • Ochrana práv dieťaťa bude aj naďalej zabezpečovaná.

Veríme, že naši klienti chápu vážnosť situácie a že aj týmto správaním prispejú k opatrnosti pred šírením nákazy. Ďakujeme za porozumenie.