Dňa 4. apríla 2019  komisárka pre deti Viera Tomanová predniesla na konferencii organizovanej Slovenským  národným strediskom pre ľudské práva referát Najepší záujem dieťaťa z pohľadu praxe komisárky pre deti. Na konkrétnych prípadoch riešených komisárkou dokladovala, že štátne orgány vo viacerých prípadoch nezohľadňujú vo svojom rozhodovaní najlepší záujem dieťaťa, v dôsledku čoho deti trpia traumou, neraz končia na psychiatrii. Tento záver potvrdili prítomní pedopsychiatri.