Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Na pôde Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR sa konalo stretnutie zástupcov ministerstva a zástupcov Úradu komisára pre deti. Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ing. Marian Galan, riaditeľ odboru mládeže PhDr. Ivan Hromada, PhD. a ďalší odborníci z rezortu školstva. Hlavným výstupom bol prienik nosných tém zástupcov ministerstva a Úradu komisára pre deti, ako i predbežná dohoda na užšej spolupráci.