Komisárka pre deti navrhuje plán na zlepšenie priechodnosti hraničných priechodov a pomoc rodinám a deťom. Zároveň sa pripravuje na zvýšený dopyt po službách úradu.

 

 

 

Komisárka pre deti navrhuje nasledovné opatrenia.

 

 

 

1.       Na hraničných priechodoch uprednostniť rodiny s deťmi.

 

a)   Bezpečnostné zložky by mali z radov a kolón vyberať a uprednostňovať rodiny s deťmi.

 

b)   Túto informáciu môžu bezpečnostné zložky hlásiť v rádiovom vysielaní v ukrajinskom, a slovenskom jazyku.

 

c)   Zároveň v rádiovom vysielaní navrhuje pravidelne informovať o čakacej dobe na jednotlivých priechodoch s Ukrajinou.

 

 

 

2.      Zriadiť krízový štáb s dostatočnými kompetenciami priamo na mieste.

 

a)   Krízový štáb s odborníkmi priamo na mieste vie efektívnejšie posúdiť situáciu a rozhodnúť o riešení nečakaných a nepredvídateľných okolností.

 

b)   Krízový štáb by mal mať okrem centrály aj vysunuté pracoviská na všetkých hraničných priechodoch a hotspotoch s Ukrajinou.

 

c)   Krízový štáb navyše môže koordinovať úsilie bezpečnostných zložiek, samospráv a charitatívnych organizácii.

 

 

 

3.      Poskytnúť informácie.

 

a) Krízový štáb, prípadne bezpečnostné zložky by mali prechádzajúcim rozdávať letáky s informáciami ako napríklad telefónne čísla na bezpečnostné zložky, informácie o ubytovaní a čerpacích staniciach, kontakty na charitatívne organizácie a miesta pomoci pre utečencov.

 

b) Taktiež je vhodné zriadiť webovú stránku, kde budú všetky oficiálne informácie rýchlo a ľahko dostupné a zrozumiteľné. Stránka musí byť v ukrajinskom jazyku.

 

 

 

4.      Počúvať.

 

Musíme počúvať požiadavky zložiek priamo na hraničných priechodoch, ale aj samospráv a pomáhať im.

 

 

 

5.      Zriadiť miesta pomoci.

 

a)   Miesta pomoci by sa mali nachádzať v blízkosti hraničných priechodov a mali by slúžiť na zdravotnú a psychologickú pomoc. Taktiež by mali poskytnúť ďalšie zázemie ako učiteľov a vychovávateľov, prípadne hračky a všetko, čo je potrebné, aby deti neprežili traumu, respektíve šok.

 

b)   V miestach pomoci by sa taktiež malo podávať teplé jedlo a zabezpečiť tekutiny ako napríklad voda, čaj, detské džúsy a podobne.

 

c)   Tieto miesta budú môcť využívať aj charitatívne organizácie.

 

d)   Tieto miesta budú môcť využívať bezpečnostné zložky na oddych a rekreáciu svojich pracovníkov.

 

 

 

6.      Prepravovať

 

V prípade potreby je dôležité zabezpečiť hromadnú alebo individuálnu prepravu utečencov za ich rodinami, blízkymi, alebo priateľmi u ktorých môžu nájsť útočisko.

 

 

 

Ďalšie možné tipy pomoci:

 

·        V spolupráci s bankami zriadiť na mieste mobilné bankomaty

 

·        Ak to bude nevyhnutné poskytnúť potravinové poukážky najnúdznejším

 

·        Okrem úradných tlmočníkov a prekladateľov Ukrajinského jazyka myslime aj na dobrovoľníkov, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk.

 

·        Z územia Ukrajiny k nám môžu utekať aj občania iných štátov a národností, nesmieme zabúdať ani na nich.