Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

V súlade s plánovanými aktivitami komisárky pre deti navštívila v 1. polroku 2019 desať  základných škôl s hlavným cieľom zvyšovať informovanosť o právach dieťaťa a Dohovore o právach dieťaťa priamo medzi deťmi. Poslednou navštívenou školou v školskom roku 2018/2019 bola ZŠ Štúrova v Malackách.