Študenti a kolegovia z univerzity Landshut navštívili dňa 20. 6. 2016 (pondelok) Úrad komisára pre deti. Spolu so študentmi sa návštevy zúčastnili dekan fakulty sociálnej práce profesor Stefan Borrmann, prodekanka pre zahraničie profesorka Barbara Thiessen, predseda senátu univerzity profesor Christoph Fedke.

Spoločne hovorili o práci úradu komisára pre deti, víziách do budúcnosti a praktických skúsenostiach.

Univerzita Landshut poskytuje celoživotné vzdelávanie v oblasti technológii, obchodnej administratívy a sociálnej práce. Je známa svojimi praktickými kurzami a atraktívnym študijným prostredím. Radí sa tiež medzi popredné nemecké univerzity aplikovaných vied.

https://www.uas-landshut.com/home.html