Podnet možno podať:

 • Písomne na adresu Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
 • Ústne do zápisnice
 • Faxom na +421 (0)2/32 19 16 99
 • Elektronicky e-mailom na info@komisarpredeti.sk, alebo kontaktným formulárom nižšie
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, zip, rar, 7z, tar, gz, gzip, bzip, bz, bz2, xar, xls, xlsx, tiff, rtf, odt, ods, odp, odg, odc, odf, odi, odm, ott, opts, otp, otg, otc, otf, oti, oth, Max. file size: 100 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

  Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

  Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.