OZNAM PRE KLIENTOV KOMISÁRKY PRE DETI

OZNAM PRE KLIENTOV KOMISÁRKY PRE DETI

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a naň nadväzujúce opatrenia žiadame deti, rodičov a ďalšie osoby
– aby každú osobnú návštevu dohodli vopred telefonicky na linke: +421 (0) 950 439 342,
alebo
– aby sa so svojimi podnetmi obracali na komisárku pre deti formou
alebo
– písomne podaného podnetu na adresu: info@komisarpredeti.sk,
alebo
– prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu:
Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
pre klientov Východného Slovenska: Úrad komisára pre deti, Detašované pracovisko Prešov, Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
alebo
prostredníctvom nepretržitej telefónnej linky, ktorá funguje 24 hodín každý deň (aj vo sviatok): +421 (0) 950 439 342.
Ďakujeme.