Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

čo je nové

Aktuality

Stretnutie s odborníkmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím

Stretnutie s odborníkmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím

Komisár pre deti mal prednedávnom osobné stretnutie s rodičmi detí so zdravotným postihnutím a odborníkmi na prácu s touto skupinou detí z OZ Platforma rodín a Ranná starostlivosť, n.o. Rodičia ale aj odborníci pomenovali viacero oblastí, kde deti potrebujú podporu a...

Spojme sa pre
deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?

Pripravujeme

31. Máj 2023

Na Slovensku dobre, na Slovensku zdravo? Seminár k duševnému zdraviu detí v predvečer MDD

8. jún 2023

Nadrezortné stretnutie na Úrade komisára pre deti

15. jún 2023

Seminár: Rodičovská dohoda ako cesta k naplneniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri rozvode/rozchode rodičov

4. – 5. júl 2023

Medzinárodné fórum projektu ENYA na Malte