Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

čo je nové

Aktuality

Vyjadrenie komisára pre deti k náboženskej slobode detí

Vyjadrenie komisára pre deti k náboženskej slobode detí

Komisár pre deti vyjadruje znepokojenie nad udalosťami v Centre pre deti a rodiny v Trnave, týkajúcich sa praktík náboženskej výchovy. Komisár upozorňuje, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom každej osoby, a teda aj...

Spojme sa pre
deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?