Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.

(Elena Čepčeková)

 

 

 

 

Nie náhodou má Úrad komisára pre deti vo svojom logu SLNKO.

Je symbolom života, tepla, lásky a nádeje.

Vychádza spoza každého mraku, po každej búrke svojimi lúčmi lieči bolesť ,

pohladí rany, vysuší slzy a vyčarí úsmev na tvári.

A presne to chceme dopriať každému dieťaťu, nad ktorým visí mrak bolesti, nelásky a strachu.

Aby každé dieťa bolo malým slniečkom na Zemi.

Darčekom Komisárky pre všetky deti na Slovensku je dnešným dňom /1.jún 2016/ spustený Projekt bezplatnej detskej pošty v spolupráci so  Slovenskou poštou a poštovým ombudsmanom.

Deti môžu vložiť do každej poštovej schránky list so svojim problémom, prosbou o pomoc, či spoločné stretnutie .

Stačí na obálku napísať:

pre pani Tomanovú alebo

Komisárka pre deti

a každá pošta odošle bezplatne tento list na adresu Úradu.

Každým listom sa bude pani komisárka zaoberať osobne, v záujme zachovania práv dieťaťa.

So svojimi problémami a otázkami sa podelili deti bratislavských škôl aj na spoločnom stretnutí s komisárkou v priestoroch Úradu.

A bez problémov zodpovedali aj na zvedavé otázky novinárov.