Stanovisko Európskej siete ombudsmanov pre deti k situácii na Ukrajine.

Komisárka pre deti ako členka Európskej siete ombudsmanov pre deti svojím hlasovaním podporila  stanovisko volajúce po bezodkladnej ochrane práv detí na Ukrajine.

ENOC statement on Ukraine – 28022022