Komisárka pre deti, Viera Tomanová prijala vo svojich priestoroch komisárku pre osoby so zdravotným postihnutým, Zuzanu Stavrovskú.
Dohodli sa na vzájomnej spolupráci a koordinácií v záujme zrýchlenia a zjednodušenia konania v prospech podávateľov.