Komisárka pre deti sa stretla PhDr. Silviou Porubänovou riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny a z jej zástupcom Mgr. Danielom Gerberym PhD. vo veci budúcej spolupráce v oblasti monitoringu a dodržiavania práv detí.