Stretnutie s Policajným prezidentom

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Gen. PaedDr. Tiborom Gašparom. Spoločne rokovali o budúcej spolupráci.