VYSTAVENÉPARTNER/FIRMAPOPISSUMASTIAHNI (.pdf)
31.12.2019KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad58,38 €Stiahni
31.12.2019Haspo.sk s.r.o. Faktúra za služby 24 €Stiahni
31.12.2019Alena Ježíková - BOZPO BOZP a OPP 140 €Stiahni
07.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac január 2020 288 €Stiahni
07.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac január 2020 2745,24 €Stiahni
13.01.2020ENOCČlenský príspevok1100 €Stiahni
20.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac december 201966,94 €Stiahni
24.01.2020PhDr. Karol Kleinmann, PhD.Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku800 €Stiahni
28.01.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
28.01.2020KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad500,40 €Stiahni
31.01.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
31.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu médií za mesiac december 2019 91,31 €Stiahni
31.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac december 2019 -108,76 €Stiahni
05.02.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
05.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac február 2020 288 €Stiahni
05.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac február 2020 2745,24 €Stiahni
12.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac január 202084 €Stiahni
20.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dofakturácia za mieru inflácie za rok 201933,80 €Stiahni
20.02.2020Komunálna poisťovňaPovinné zmluvné poistenie Škoda Superb 218,41 €Stiahni
21.02.2020Komunálna poisťovňaHavarijne poistenie Škoda Superb 772,91 €Stiahni
27.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2020-103,24 €Stiahni
27.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu médií za mesiac január 202071,60 €Stiahni
29.02.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
02.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2020 2802,91 €Stiahni
02.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac marec 2020 288 €Stiahni
03.03.2020Electric Networking, s. r. o. Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov podľa STN 33 1600 ‐ 508/2009480 €Stiahni
04.03.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
10.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac február 202080,38 €Stiahni
11.03.2020RTVSFaktúra150,14 €Stiahni
12.03.2020ISIT Slovakia, s.r.o. Faktúra za služby 1660 €Stiahni

Faktúry v roku 2019
Faktúry v roku 2018
Faktúry v roku 2017
Faktúry v roku 2016