Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry za rok 2016

Faktúry v roku 2016

Faktúra č.207160676 (.pdf 0.9 MB)

Faktúra č.7268007316 (.pdf 0.6 MB)

Faktúra č.16701165 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207160832 (.pdf 0.9 MB)

Faktúra č.160121 (.pdf 0.5 MB)

Faktúra č.160043 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.203160164 (.pdf 0.6 MB)

Faktúra č.160100194 (.pdf 0.5 MB)

Faktúra č.20160093 (.pdf 0.8 MB)

Faktúra č.20160405 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.1601100087 (.pdf 0.8 MB)

Faktúra č.160130084 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.160130101 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 160100248 (.pdf 0.4 MB)

Faktúra č.201612011 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.511605090 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 203160170 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 1774260 (.pdf 0.6 MB)

Faktúra č. 20162305 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 0116060120 (.pdf 0.9 MB)

Faktúra č. 207161357 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 207161358 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 207161385 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 207161386 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. E020028MOR (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 207161115 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 207161143 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 45456879 (.pdf 0.4 MB)

Faktúra č. 203160201 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.20160170 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.20160190 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207161473 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207161474 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.20160204 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.20160206 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.203160232 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207161604 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207161605 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.160244 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207161698 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207161699 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 203160264 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.20160264 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207161916 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207161917 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.1691610361 (.pdf 0.2 MB)

Faktura č.0116092380 (.pdf 0.3 MB) 

Faktúra č.160793883 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207161965 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207161966 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.0116092380 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.202162205 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207162126 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207162127 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.1691610361 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207162166 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207162165 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.160285 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207162388 (.pdf 0.4 MB)

Faktúra č.207162389 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 0116135666 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 207162875 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207160985 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.207160986 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207162351 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č.2016080076 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 21161924 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 207162352 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 20160410 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 20160468 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 21161894 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 21161895 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 21161893  (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 202162861 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 207162804 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 207162805 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 20160390 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 21161686 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 207162582 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 207162583 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č.207162430 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č.207162431 (.pdf 0.3 MB)

Faktúra č. 20160347 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 21161484 (.pdf 0.1 MB)

Faktúra č. 202162481 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 202163064 (.pdf 0.2 MB)

Faktúra č. 5170003296 (.pdf 0.2 MB)

 

Zálohová faktúra č.1602100001 (.pdf 0.6 MB)

Zálohová faktúra č.9516039 (.pdf 2.2 MB)