Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry za rok 2020

VYSTAVENÉPARTNER/FIRMAPOPISSUMASTIAHNI (.pdf)
31.12.2019KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad58,38 €Stiahni
31.12.2019Haspo.sk s.r.o. Faktúra za služby 24 €Stiahni
31.12.2019Alena Ježíková - BOZPO BOZP a OPP 140 €Stiahni
07.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac január 2020 288 €Stiahni
07.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac január 2020 2745,24 €Stiahni
13.01.2020ENOCČlenský príspevok1100 €Stiahni
20.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac december 201966,94 €Stiahni
24.01.2020PhDr. Karol Kleinmann, PhD.Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku800 €Stiahni
28.01.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
28.01.2020KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad500,40 €Stiahni
31.01.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
31.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu médií za mesiac december 2019 91,31 €Stiahni
31.01.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac december 2019 -108,76 €Stiahni
05.02.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
05.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac február 2020 288 €Stiahni
05.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac február 2020 2745,24 €Stiahni
12.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac január 202084 €Stiahni
20.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dofakturácia za mieru inflácie za rok 201933,80 €Stiahni
20.02.2020Komunálna poisťovňaPovinné zmluvné poistenie Škoda Superb 218,41 €Stiahni
21.02.2020Komunálna poisťovňaHavarijne poistenie Škoda Superb 772,91 €Stiahni
27.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac január 2020-103,24 €Stiahni
27.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu médií za mesiac január 202071,60 €Stiahni
29.02.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
29.02.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za tovar843,84Stiahni
02.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2020 2802,91 €Stiahni
02.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac marec 2020 288 €Stiahni
03.03.2020Electric Networking, s. r. o. Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov podľa STN 33 1600 ‐ 508/2009480 €Stiahni
04.03.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
10.03.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac február 202080,38 €Stiahni
11.03.2020RTVSFaktúra150,14 €Stiahni
12.03.2020ISIT Slovakia, s.r.o. Faktúra za služby 1660 €Stiahni
31.03.2020Alena Ježíková - BOZPO BOZP a OPP 140 €Stiahni
31.03.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
31.03.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za poskytovanie IT služieb1225 €Stiahni
02.04.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
17.04.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2020 2802,91 €Stiahni
17.04.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac apríl 2020 288 €Stiahni
21.04.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
24.04.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac marec 202077,89 €Stiahni
30.04.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahnuť
30.04.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac marec 2020-97,74 €Stiahni
30.04.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií za mesiac marec 2020 -26,47 €Stiahni
05.05.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
06.05.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac máj 2020 288 €Stiahni
06.05.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac máj 2020 2802,91 €Stiahni
18.05.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac apríl 202058,07 €Stiahni
21.05.2020KIKOSHOP s.r.o.Faktúra za dezinfekčné potreby475,84 €Stiahni
26.05.2020MicrosoftOnline služby1512 €Stiahni
31.05.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac apríl 2020-142,25 €Stiahni
31.05.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac apríl 2020-94,44 €Stiahni
31.05.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
31.05.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za tovar 57,58 €Stiahni
31.05.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za služby907,20 €Stiahni
01.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za služby94,80 €Stiahni
02.06.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
04.06.2020Regina Faktúra za kancelárske potreby858,45 €Stiahni
05.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac jún 2020 2802,91 €Stiahni
05.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac jún 2020 288 €Stiahni
08.06.2020KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad64,44 €Stiahni
08.06.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
20.06.2020Alza.sk s.r.o.Faktúra za tovar 91,69 €Stiahni
24.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac máj 202074,39 €Stiahni
29.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac máj 2020-158,83 €Stiahni
29.06.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu elektrickej energie v budove JMF za mesiac máj 2020-93,80 €Stiahni
30.06.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
30.06.2020Alena Ježíková - BOZPO BOZP a OPP 140 €Stiahni
30.06.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za služby1225 €Stiahni
01.07.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac júl 2020 2802,91 €Stiahni
01.07.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac júl 2020 288 €Stiahni
01.07.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
01.07.2020Alza.sk s.r.o.Faktúra za tovar 40,80 €Stiahni
15.07.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac jún 202091,43 €Stiahni
30.07.2020Alza.sk s.r.o.Faktúra za tovar 326,80 €Stiahni
31.07.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
03.08.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
03.08.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac august 2020 2802,91 €Stiahni
03.08.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac august 2020 288 €Stiahni
10.08.2020Alza.sk s.r.o.Faktúra za tovar 95,59 €Stiahni
10.08.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
27.08.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac júl 202095,30 €Stiahni
31.08.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za tovar241,92 €Stiahni
31.08.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
02.09.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac september 2020 2802,91 €Stiahni
02.09.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac september 2020 288 €Stiahni
07.09.2020NAJpneu trading, spol. s r.o.Faktúra za tovar 376,36 €Stiahni
09.09.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
16.09.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac august 202069,67 €Stiahni
17.09.2020ÚVTOS a ÚVV IlavaFaktúra za nábytok4550 €Stiahni
24.09.2020ADOP Ilava, s.r.o.Faktúra za služby554 €Stiahni
29.09.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac august 2020- 181,27 €Stiahni
29.09.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 202010,04 €Stiahni
29.09.2020Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyFaktúra za službu100 €Stiahni
29.09.2020ISIT Slovakia, s.r.o. Faktúra za služby 1225 €Stiahni
30.09.2020Alena Ježíková - BOZPO BOZP a OPP 140 €Stiahni
30.09.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
30.09.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za služby1225 €Stiahni
30.09.2020Stonet, s.r.o.Faktúra za tovar 104 €Stiahni
01.10.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac október 2020 2802,91 €Stiahni
01.10.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac október 2020 288 €Stiahni
02.10.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
02.10.2020Regina Faktúra za kancelárske potreby537,53 €Stiahni
06.10.2020Up Slovensko, s.r.o.Jedálne kupóny1999,80 €Stiahni
14.10.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac september 202062,92 €Stiahni
30.10.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 202020,56 €Stiahni
30.10.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac september 2020- 195,70 €Stiahni
30.10.2020Stonet s.r.o.Faktúra za služby80,40 €Stiahni
31.10.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
03.11.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
06.11.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac november 2020 2802,91 €Stiahni
09.11.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac november 2020 288 €Stiahni
13.11.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac október 202066,55 €Stiahni
20.11.2020NAJpneu trading, spol. s r.o.Faktúra za tovar 477,96 €Stiahni
23.11.2020Regina Faktúra za kancelárske potreby57,29 €Stiahni
30.11.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Ťarchopis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac október 202010,97 €Stiahni
30.11.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Dobropis za spotrebu médií v budove JMF za mesiac október 2020- 79,39 €Stiahni
02.12.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom parkovacích miest za mesiac december 2020 288 €Stiahni
02.12.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
02.12.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za nájom nebytových priestorov za mesiac december 2020 2802,91 €Stiahni
03.12.2020ISIT Slovakia, s.r.o. Faktúra za služby 1225 €Stiahni
11.12.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Faktúra za telefónne linky za mesiac november 202058,74 €Stiahni
11.12.2020RTVSFaktúra168,72 €Stiahni
11.12.2020František Majtán - EURONICS TPDFaktúra za tovary a služby4939,60 €Stiahni
14.12.2020HLB mandat TAX & AUDIT SERVICES Vedenie účtovníctva 900 €Stiahni
14.12.2020KONSTANS, spol. s r. o.Faktúra za preklad dokumentov430,92 €Stiahni
30.12.2020Alena Ježíková - BOZPOBOZP a OPP140 €Stiahni
31.12.2020Haspo.sk s.r.o.Faktúra za služby24 €Stiahni
31.12.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeŤarchopis za spotrebu energií za mesiac november 202048,11 €Stiahni
31.12.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeŤarchopis za spotrebu médií za mesiac november 202010,16 €Stiahni