Zmluvy

PODPÍSANÉPARTNER/FIRMAPOPISSUMASTIAHNI
25.01.2016ACSS Spol. s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb Virtual OfficeStr. 5Stiahnuť (.pdf 5.1 MB)
07.03.2016Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeNájom parkovacích miestII.Stiahnuť (.pdf 2.3 MB)
07.03.2016Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikePríloha k zmluve o prenájme parkovacích miest-Stiahnuť (.pdf 1.3 MB)
17.05.2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva-Stiahnuť
01.06.2016Slovenská pošta, a.s.Zmluva o spolupráciČlánok IV.Stiahnuť
25.07.2016SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRZmluva o výpožičke auta-Stiahnuť
14.10.2016Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeDodatok 1 k zmluve o nájme parkovacích miest-Stiahnuť (.pdf 0.8 MB)
13.12.2016SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke auta-Stiahnuť
14.02.2017O2 Slovakia, s.r.oZmluva o poskytovaní verejných služieb-Stiahnuť
08.03.2017ŠKODA AUTO Slovensko a.s.Kúpa vozidla Škoda Superb 2.0 TDI 110kW DSGPríloha č.2Stiahnuť (.pdf 2.8 MB)
09.05.2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve-Stiahnuť
12.05.2017Zastupiteľský úrad SR v MoskveDohoda o refundácii finančných prostriedkov-Stiahnuť
12.12.2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve-Stiahnuť
29.06.2018Slovenská pošta, a.s.Zmluva o spolupráciČlánok IV.Stiahnuť
03.10.2018SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRZmluva o výpožičke auta-Stiahnuť
07.12.2018Haspo.sk s.r.o.Zmluva č. 709/18/PZS/KE o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby-Stiahnuť
11.12.2018SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke auta-Stiahnuť
15.04.2019Stonet s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadení-Stiahnuť
26.04.2019Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeZmluva o nájme nebytových priestorovČlánok IV.Stiahnuť
03.05.2019Alena Ježíková BOZPOZmluva o zabezpečení činností bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiČlánok VI.Stiahnuť
22.05.2019Up Slovensko, s.r.o.Komisionárska zmluvaČlánok VI.Stiahnuť
26.06.2019ISIT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo (ochrana osobných údajov)Článok IV.Stiahnuť
27.06.2019MANDAT CONSULTING k. s.Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva, spracovania personálnej agendy, mzdovej agendy a pokladničnej agendy a služieb s tým spojenýchČlánok VIII.Stiahnuť
22.11.2019SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRDodatok č. 2 k zmluve o výpožičke auta-Stiahnuť
11.02.2020Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorovČlánok I.Stiahnuť
04.03.2020Haspo.sk s.r.o.Zmluva č. 894/20/PZS/KE o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej službyČlánok VI.Stiahnuť
30.04.2020Stonet s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadeníČlánok III.Stiahnuť
05.06.2020Up Slovensko, s.r.o.Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážokČlánok IV.Stiahnuť
25.06.2020ISIT Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytnutí odborných služieb na činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a bezpečnosti informačných systémovČlánok III.Stiahnuť
29.06.2020MANDAT CONSULTING k. s.Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva, spracovania personálnej agendy, mzdovej agendy a pokladničnej agendy a služieb s tým spojenýchČlánok VIII.Stiahnuť
08.12.2020SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRDodatok č. 3 k zmluve o výpožičke auta-Stiahnuť
01.03.2021Haspo.sk s.r.o.Zmluva č. 949/21/PZS/BA o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej službyČlánok VI.Stiahnuť
01.03.2021Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorovČlánok I.Stiahnuť
29.04.2021Stonet s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadeníČlánok III.Stiahnuť
25.05.2021Up Slovensko, s.r.o.Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet
Článok II.Stiahnuť
17.06.2021ISIT Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytnutí odborných služieb na činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a bezpečnosti informačných systémovČlánok III.Stiahnuť
28.06.2021MANDAT CONSULTING k. s.Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva, spracovania personálnej agendy, mzdovej agendy a pokladničnej agendy a služieb s tým spojenýchČlánok VIII.Stiahnuť
29.09.2021Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeNájomná zmluvaČlánok IV. bod 3Stiahnuť
29.09.2021Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeZmluva o nájme parkovacieho miestaČlánok II. bod 1Stiahnuť
26.10.2021O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Stiahnuť
26.10.2021O2 Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluva-Stiahnuť
02.11.2021O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Stiahnuť
16.11.2021SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRDodatok č. 4 k zmluve o výpožičke auta-Stiahnuť
26.11.2021Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeZmluva o nájme parkovacích miestČlánok II. bod 2Stiahnuť
04.02.2022Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeDodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorovČlánok I.Stiahnuť
02.03.2022MIOMED s.r.o.Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej službyČlánok IV.Stiahnuť
06.04.2022Stonet s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov, serverov a sieťových zariadeníČlánok III.Stiahnuť
03.06.2022O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb24,80 €Stiahnuť
03.06.2022O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb32,80 €Stiahnuť
15.06.2022ISIT Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytnutí odborných služieb na činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a bezpečnosti informačných systémovČlánok III.Stiahnuť
15.06.2022MANDAT CONSULTING k. s.Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva, spracovania personálnej agendy, mzdovej agendy a pokladničnej agendy a služieb s tým spojenýchČlánok VIII.Stiahnuť
13.07.2022O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb24,80 €Stiahnuť
18.07.2022O2 Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluva-Stiahnuť
09.11.2022Alena Ježíková BOZPOZmluva o zabezpečení činností bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiČlánok VI.Stiahnuť
06.12.2022SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRZmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu-Stiahnuť
01.02.2023well.sk s.r.o.Zmluva o dieloČlánok IV.Stiahnuť
01.02.2023well.sk s.r.o.Sprostredkovateľská zmluva-Stiahnuť
01.02.2023Golfportal, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebČlánok IV.Stiahnuť
09.03.2023Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republikeDodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorovČlánok I.Stiahnuť
18.04.2023well.sk s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb podpory a servisných služieb informačných technológií4 176,00 €Stiahnuť
14.06.2023KONZULTA Trenčín s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorovČlánok V.Stiahnuť
14.06.2023Filozofická fakulta UK v BratislaveZmluva o nájme nebytových priestorov594,00 €Stiahnuť
14.06.2023O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb112,00 €Stiahnuť
22.06.2023U-system Slovakia s.r.o.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
7 200,00 €Stiahnuť
26.06.2023Kancelária verejného ochrancu právZmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu0,00 €Stiahnuť
19.06.2023MANDAT CONSULTING k. s.Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy a služieb s tým spojených8 640,00 €Stiahnuť
19.06.2023TAX & FINANCE k.s.Zmluva o vedení účtovníctva5 000 €Stiahnuť
19.06.2023TAX & FINANCE k.s.Zmluva o spracovaní osobných údajov-Stiahnuť
29.06.2023Ing. Peter Papúch – Pneu MototechnaZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 230016 816,00 €Stiahnuť
29.06.2023TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV7 020,00 €Stiahnuť
27.07.2023Pavol Kevely - Reštaurácia LipaZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV6 240,00 €Stiahnuť

Posledná aktualizácia: 8.1.2018