V nadväznosti na zverejnené informácie o neprimeraných útokoch mladých dievčat z košických škôl, vo veci organizovaných bitiek medzi tínedžerkami založených na premyslenej stratégii, zdokumentovaných mobilnými zariadeniami zúčastnených, vydáva komisárka pre deti nasledovné komuniké:

S takýmto konaním sa Viera Tomanová nestretla prvýkrát. Ostro odsudzuje takéto konanie a v danej veci sa opätovne obracia na inštitúcie , ktorým prislúcha zo zákona v danej veci zasiahnuť. Komisárka pre deti sa obracia aj na novinársku obec , aby prispeli k prevencii tým, prostredníctvom edukácie a poukazovaním  na negatívne dôsledky takéhoto konania. Je dôležité ,aby si mladí ľudia uvedomili , že takáto forma seba prezentácie môže mať aj trestnoprávnu dohru a tým aj postih mladého človeka, ktorý sa s ním povezie celý život.