Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Viera Tomanová trvá na dôslednom prešetrení prípadu a dôraznom prijatí opatrení, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužívaniu maloletých detí.