Viera Tomanová trvá na dôslednom prešetrení prípadu a dôraznom prijatí opatrení, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužívaniu maloletých detí.