Vyhlásenie Úradu komisára pre deti k obvineniu grécko-katolíckeho biskupa Milana Chautura z údajného sexuálneho obťažovania

Viera Tomanová trvá na dôslednom prešetrení prípadu a dôraznom prijatí opatrení, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužívaniu maloletých detí.