Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?

Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Spojme sa pre
deti!

Spojme sa pre deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

čo je nové

Aktuality

Komisár pre deti zorganizoval pracovné stretnutie v Michalovciach

Komisár pre deti zorganizoval pracovné stretnutie v Michalovciach

Komisár pre deti Jozef Mikloško zvolal v piatok 2. decembra pracovné rokovanie v Michalovciach. Cieľom bolo riešenie situácie 45 detí, ktoré po zrútení schodiska v bytovom dome ostali od augusta 2022 umiestnené spolu s rodinami v priestoroch školskej jedálne. Koncom...

Pripravujeme

10. JANUÁR 2023

Tlačová konferencia – predstavenie výsledkov prvého výskumu komisára pre deti

FEBRUÁR 2023

Okrúhly stôl k integrácii ukrajinských detí na Slovensku

MAREC 2023

Stretnutie Parlamentu detí a mládeže