Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?

Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Spojme sa pre
deti!

Spojme sa pre deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

Chceš sa stať súčasťou Parlamentu detí a mládeže?

Záleží ti na zlepšení práv detí na Slovensku? Prihlás sa do Parlamentu detí a mládeže, ktorý je poradným orgánom komisára pre deti. 

Najbližšie stretnutie sa koná už 28. – 30. 3. 2023

čo je nové

Aktuality

Návšteva Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne

Návšteva Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne

Komisár pre deti Jozef Mikloško a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák spoločne navštívili Centrum pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne.  V zmysle Dohody o spolupráci uzavretej medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom...

Pripravujeme

5. Marec 2023

Návšteva Zakarpatskej oblasti – monitorovanie aktuálnej situácie detí

7. Marec 2023

II. Okrúhly stôl k inklúzii ukrajinských detí na Slovensku

15. marec 2023

Okrúhly stôl k duševnému zdraviu detí na Slovensku

28. – 30. marec 2023

Stretnutie Parlamentu detí a mládeže

4. apríl 2023

Stretnutie k detskej chudobe a duševnému zdraviu detí na Slovensku