OZNAMUJEME

naším klientom, že  v nadväznosti na oznámenie zo dňa 13 marca 2020 z dôvodu ochrany verejného zdravia a zamedzenia ohrozenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV- 2 nariadila komisárka pre deti počnúc od 16. marca 2020 až do odvolania úradné hodiny pre telefonické  a písomné vybavovanie podnetov a iných záležitostí klientov v čase od  10:00 do 13:00 hod.

Osobné návštevy z dôvodu ochrany zdravia nebudeme prijímať. Aj naďalej však bude fungovať nepretržitá telefonická linka  +421 950 439 342, na ktorú sa môžete s dôverou obrátiť.

16. marca 2020

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.