Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

čo je nové

Aktuality

Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Komisár pre deti dnes slávnostne otvoril novovzniknuté detašované pracoviská Úradu komisára pre deti. Pracoviská zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa teda okrem Bratislavy nájdete aj v Košiciach, Prešove, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne. Slávnostné otvorenie sa...

Spojme sa pre
deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov…čítať viac

Prioritné oblasti

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

Rozširovanie siete spolupracovníkov

Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

Nikto nemá
právo Ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?