Aktuality

Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Komisár pre deti dnes slávnostne otvoril novovzniknuté detašované pracoviská Úradu komisára pre deti. Pracoviská zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa teda okrem Bratislavy nájdete aj v Košiciach, Prešove, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne. Slávnostné otvorenie sa...

Vyjadrenie komisára pre deti k náboženskej slobode detí

Vyjadrenie komisára pre deti k náboženskej slobode detí

Komisár pre deti vyjadruje znepokojenie nad udalosťami v Centre pre deti a rodiny v Trnave, týkajúcich sa praktík náboženskej výchovy. Komisár upozorňuje, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom každej osoby, a teda aj...

Stretnutie s odborníkmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím

Stretnutie s odborníkmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím

Komisár pre deti mal prednedávnom osobné stretnutie s rodičmi detí so zdravotným postihnutím a odborníkmi na prácu s touto skupinou detí z OZ Platforma rodín a Ranná starostlivosť, n.o. Rodičia ale aj odborníci pomenovali viacero oblastí, kde deti potrebujú podporu a...