Kto je novým komisárom pre deti?

Novým komisárom pre deti sa stal prof. MUDr. JOZEF MIKLOŠKO, PhD. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Je ženatý, má 4 deti a pre ďalšie 2 deti bol donedávna profesionálnym rodičom. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov. Jeho práca s deťmi začala ešte počas štúdia na vysokej škole, kedy spolu s kamarátmi navštevovali každý týždeň deti z detského domova v Bernolákove. V roku 1992 sa stal predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorú do zvolenia do funkcie komisára pre deti viedol 30 rokov. V roku 2012 sa stal taktiež vedúcim katedry Prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. V minulosti taktiež pôsobil ako externý poradca predsedu parlamentu pre oblasť detských práv a tiež ako člen pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia, medzi nimi aj ocenenie Európskeho parlamentu za prínos v sociálnej oblasti.

Profesný životopis

 

Milé deti,

Veľmi sa teším na spoluprácu s Vami. Veľmi ma zaujíma, čo si myslíte, z čoho sa tešíte, čo Vás trápi, aké máte nápady na vylepšenie Vášho detstva. Chcem Vás veľa počúvať a tráviť veľa času s Vami. Ak Vás niečo trápi, určite sa na mňa obráťte.

Váš Jozef (Jogo) Mikloško

 

Ako sa možno obrátiť na Komisára pre deti:

  • písomne,
  • ústne do zápisnice,
  • telefaxom (faxom),
  • elektronickými prostriedkami (kontaktný formulár, alebo info@komisarpredeti.sk).
  • poslaním informácie (odkazu) na lístku, ktorý označíte menom Jozef Mikloško alebo komisár pre deti. Pošta prijíma informácie (odkazy) od detí pre komisára bezplatne a to aj bez vloženia do obálky. Postačuje, keď sú informácie (odkazy) označené menom alebo funkciou,

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.