Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretne s

  • Generálnym prokurátorom JUDr. Jaromírom Čižnárom
  • Predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Sýkorom
  • Poštovým ombudsmanom Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD.