Upozornenie: Webová stránka je momentálne v rekonštrukcii, preto funguje v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Rakúsky Verejný ochranca práv Günther Kräuter prijal 16. januára 2018 slovenskú delegáciu Komisárky pre deti  Viery Tomanovej, s cieľom výmeny skúseností v súvislosti s ochranou práv detí. Organizáciu návštevy  prevzalo veľvyslanectvo SR vo Viedni. Výmena informácií sa zameriavala na aktuálne témy  v oblasti rozvodových konaní, spoločných problémov v oblasti rodinných prídavkov a cezhraničných sporov. Veľvyslanec Peter Mišík, Komisárka pre deti Viera Tomanová a Verejný ochranca práv Günther Kräuter zdôraznili význam dobrej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom s cieľom lepšej a efektívnejšej ochrany práv dieťaťa.